Friday, January 20, 2012

Puasa

Syarat Wajib Puasa.


1. Islam         - Puasa tidak wajib kepada yang bukan Islam.
2. Bligh         - Tidak diwajibkan berpuasa kepada mereka yang
                        belum baligh atau belum cukup umur. 
                        Namun digalakkan latihan berpuasa kepada kanak-
                        kanak.
3. Sihat          - Orang yang sakit / uzur yang akan bertambah sakit
                        jika berdaya berpuasa atau orang yang
                        terlalu tua tidak diwajibkan berpuasa tapi diwajibkan
                        fidyah.
4. Berakal     - Suci daripada haid dan nifas bagi wanita.
5. Bermukim - Musafir tidak wajib berpuasa tetapi wajib
                         menggantikan puasa selepas bulan Ramadhan.
6. Suci            - Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan.

Syarat Sah Puasa


                     1. Islam 
                     2. Berakal dan mumayyiz (tahu membezakan 
                         yang mana najis dan yang mana tidak)
                     3. Suci daripada haid dan nifas.
                     4. Apabila nyata masuknya bulan Ramadhan.No comments:

Post a Comment